Servis Separatori

Water treatment systems: Separatori su podijeljeni u tri grupe:

  1. Separatori ulja
  2. Separatori masti
  3. Uređaj za tretman oborinske vode

Napomena:

Sigurnosni podsjetnik prije bilo kakve operacije održavanja vezano za  sve Techneau proizvode.

Djelatnik održavanja je dužan pri održavanju uređaja koristiti osobna sredstva zaštite na radu i biti osposobljen za rad na siguran način.