ADS STORMTECH RETENCIJE – PREGLED I ODRŽAVANJE

Pregled

Učestalost pregleda i održavanja varira s obzirom na lokaciju. Raspored redovnih pregleda mora se odrediti za svaku pojedinu lokaciju temeljem specifičnih elemenata koje okružuju samu retenciju, kao što su vrsta uporabe zemljišta (tj. industrijsko, komercijalno, stambeno), očekivano opterećenje onečišćivačima, postotak nepropusnosti, klima itd. sve igra ključnu ulogu u određivanju stvarne učestalosti pregleda i održavanja.

StormTech preporuča minimalno godišnje preglede. U početku korištenja, izolacijski red se treba pregledavati svakih 6 mjeseci tijekom prve godine rada. U narednim godinama,  reglede treba prilagoditi na temelju prethodnih zapažanja o taloženju sedimenta. Izolacijski red uključuje kombinaciju standardnog/ih okna i strateški smještenih otvora (prema potrebi). Inspekcijski otvori omogućavaju lak pristup sustavu s površine, uklanjajući potrebu za izvođenjem ulaza u ograničenom prostoru u svrhu pregleda. Ukoliko se nakon vizualnoga pregleda ustanovi da se nakupio sediment, potrebno je umetnuti mjernu letvu kako bi se odredila dubina sedimenta. Kada prosječna dubina sedimenta prelazi 8 cm u čitavoj dužini izolacijskog reda, treba izvršiti čišćenje.