Trgovački centar Supetar

  • investitor: MOMA developer Brač d.o.o.
  • gradilište: Supetar, otok Brač
  • godina: 2017. godine
  • ugrađeni proizvodi: Stormtech komore, retencija volumena 140 m3