PPK Karlovac

  • investitor: PPK Karlovac
  • gradilište: Karlovac
  • godina: 2015. do 2017. godine
  • ugrađeni proizvodi: BIRCO kanali, ukupna dužina kanala preko 350 metara