Obilaznica Paga

  • investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
  • gradilište: Pag, otok Pag
  • godina: 2015. godine
  • ugrađeni proizvodi: Techneau GRP separator protoka 190 l/s