Most Čiovo

  • investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
  • gradilište: most Čiovo, glavni izvođač Viadukt d.d.
  • godina: 2016. godine
  • ugrađeni proizvodi: Techneau inox separatori sa bypassom