Novosti sa gradilišta tijekom Rujna 2018.

Tokom mjeseca rujna 2018. godine u  suradnji sa našim partnerima radili smo na projektu izvanrednog održavanja ulice Siget u Novakima

Projekt ulica Siget u Novakima

Na projektu Izvanrednog održavanja ulice Siget u Novakima, BIRCOplus betonske kanalice sa lijevano-željeznom rešetkom postavljene su na prilazima prema privatnim parcelama kako bi spriječile prelijevanje oborinske vode sa prometnice u privatna dvorišta ili kako bi zaštitile objekte smještene neposredno uz prometnicu.
Na ovom projektu ugrađene su  ukupno 24 pojedinačne linije kanala, sa ukupnom dužinom rešetke od preko 100 metara.